به علت عدم پرداخت مبلغ توافق شده برای طراحی , این سایت توسط مجموعه اوج لایف بسته شد.

ارتباط با تیم طراحی : shayanowji
OWJ LIFE